Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Сторона 1
Jautrā Vija
Aiz Upītes Jēri Brēca
Trakais Dancis
Cīrulīti — Mazputnīti – P. Grāvelis
Subates Solis
Aiz Kalniņa Miežus Sēju – M. Fišers
Zvirbuļi
Mājās Eju – P. Grāvelis
Rumulis

Сторона 2
Panākšņi Dancoja – T. Kalniņa Koris
Deviņdancis
Dzērājpuisis Bēdājās – J. Zābers
Vecpuišu Dancis
Mērdzenes Solis
Ar Laiviņu Ielaidosi – P. Grāvelis
Balvu Solis
Pieci Gadi Kalpiņš Biju – J. Zābers
Sesavas Polka

Leader G. Ordelovskis

Рижский завод грампластинок
Тип. РЗГ «Мелодия» 1972

ГОСТ 5289-68
Вторая группа
Арт. 11-8
Цена руб. 1.25