Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
3
E1 Май таны (Н. Мендигалиев — Р. Кунакова)
E2 Январь (Д. Ботбаев — К. Ыдырысов)
E3 Бакыт куни Ленин (О. Байдильдаев — К. Аманжолов)
E4 Менин апкем (И. Нусупбаев — Т. Молдагалиев)
E5 Менин олкем (И. Нусупбаев — Н. Алимкулов)

F1 Ойлан тап
F2 Биздин ауыл
F3 Сен - бакытты улансын
F4 Жазда
F5 Батыр боп осемиз