Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
1, 2. Батыр туралы баллада, Аманкелди туралы толкау (С. Мауленов);
3. Буздин ауыл кыздары (М. Алимбаев);
4. Алтын астык тойында (Г. Каирбеков);
5. Сайра, сайра, сандугашим (К. Амамжолои);
6. Уйлену кешинде (Н. Алимкулов);
7. Аккуым (Ж. Молдагалиев);
8. Койырлы тан (К. Шангитбаев);
9. Тойга шашу (Н. Шакенов);
10. Днепр туралы жыр (С. Мауленов);
11. Маржан кыз (С. Адамбеков).

Ришат Абдуллин (4), Суат Абусеитов (6), Венера Кармысова (5), Зейнеп Койшибаева (7—9), Жумат Махамбетов (11), Рашид Мусабаев (1, 2, 10), Люция Тулешева (3)

На казахском языке