Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Pūt, vējiņi ; Daugaviņa ; Visi ciema suņi rēja : latviešu tautasdz. -- Šūpļa dziesma / J. Ozoliņš ; I. Mežnora ; L. Pēlmanis -- Dzimtais ciemats / J. Ozoliņš ; A. Brodele -- Senatne / E. Melngailis ; Rainis -- Es zinu / E. Dārziņš ; J. Poruks -- Venēcijas nakts / M. Gļinka ; I. Kozlovs -- Sapņojums / R. Šūmanis -- Atbalss / O. di Laso.

Latvijas PSR Akadēmiskais koris ; J. Dūmiņš, mākslinieciskais vadītājs.