Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Обложка отсутствует
Д 023445-6
1968
melodist / 2015-01-04 01:26:57
С. Бегалин: Келешский ал ойына; Ленин маган бакыт берген; Адепти бол; Кулуншак; Коян; Казым казымканкнлда; Алтай мен ал лак; Есет пен Бекет; Есет; Бекет; Сырым; Екинши соз; Суйем сени; Жас талаптарга; Сауле
М. Хакимжанова: Маншук, фрагменты из поэмы
М. Алимбаев: Достар; Сен жонинде; Кырык жас ; Акын; Умыта жахдасан; Ергиске; Мснеи де жасы кишилер; Ана
А. Сарсенбаев: Украина туни; Солдат; Гуль; Жалгыз емен; Сен хурметте оны; Жас шыбыктар; Жиендериме; Арганатты аулына; Жырларым
melodist / 2015-01-04 01:27:43
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка