Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Обложка отсутствует
Д 022733-4
1968
melodist / 2015-01-04 01:25:36
X. Ергалиев: Курмангазы, отрывок из поэмы; Аке сыры дастаныннан; Омир шуак; Октябрь календары; Менин кошемнин тынысы; Досыма хат
С. Жиенбаев: Туган жерге барганда; Гуль; Биз — ексумиз; Киик; Кулын; Caпарга шыкканда
И. Мамбетов: Мамбетовтар; 38 жыл; Сагыныш; Агалык; Жок казыр
С. Бегалин: Семей; Мактаиышым Москва; Ата казах аузынан; Екенши соз; Сырым
К. Идрисов: Аке жолы; Акын ары; Аяк; Тил; Жыр кусы; Мухтарменен сырласу
melodist / 2015-01-04 01:26:28
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка