Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Обложка отсутствует
Д 021965-6
1968
melodist / 2015-01-04 01:24:06
У. Турманжанов: Тастаги гул; Иан; Осы биздин онтустик; Коктем-мурап, куз-дихан; Кокек кустар шакырды; Балалар-ау, балалар; Балаларга
М. Махатаев: Булкынын жатыр; Каздар кайтып барады; Карлыгашим, кельдинбе; Пай, пай, омир; Кап-кара, гажап сикырлы; Иыгима ылги асылган; Дуркиреп турган коктемде
Н. Алимкулов: Алатау; Дауыл; Екеуи де ортак озиме; Кыз кайгысы; Кемелар жузип келеди; Жыр озеги; Коз жасы тамган орамал
М. Хакимжанова: Тобылым; Емен туралы жыр; Тас пен кум; Айга конды болат кус; Юзум туралы жыр; Актобе; Монгол кыздарына; Алемге аян
Н. Шакенов: Коммунист, отрывок из поэмы; Россия туралы соз
melodist / 2015-01-04 01:25:12
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка