Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
М30-41327-30 (2 пластинки)
1978
melodist / 2014-02-19 22:07:49 / Редакция № 1: 2016-05-17 01:20:35
Изображение
Первая пластинка:
Ленинизм мангы жасанды (муз. нар. - Джамбул)
Омир термеси, Адеми кыз (нар. песни)
Ак жайык (муз. нар. - К. Мырзалиев)
Дарига, Ойланшы озин, Кумар термеси, Боз бала (нар. песни)
Сагымкожа термеси, Аккум, Сере жигит ани, Ак ерке, Еки жирен, Дайдидау, Шапибаяу (нар. песни)
Акиис (муз. и сл. Мухита)
Балжан, Айжан (нар. песни)

Вторая пластинка: Жас даурен, Жиырма бес, Накнак, Ардак, Асыл каргам, Кокайдай, Смет, Желкилдек (нар. песни)
Омир корин (муз. нар. - Н. Байганин)
Акжамал, Аксункар, Сокыр кыз, Бурылтай, Алтыбасар, Акбобек, Амирхан (нар. песни)

На казахском языке
melodist / 2014-02-19 22:07:49 / Редакция № 3: 2016-05-17 01:21:01
Изображение
ТЗ, 1988
1
admin / 2017-04-28 07:22:33
Изображение
Dig-junky-Kosmas / 2018-08-19 18:53:02
Изображение
Dig-junky-Kosmas / 2018-08-19 18:53:11
Изображение
Dig-junky-Kosmas / 2018-08-19 18:53:20 / Редакция № 1: 2018-08-21 22:34:31
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка